Ludvík IV.

král

Úmrtí:
11. října 1347
Upravit profil
Ludvík IV. Bavor byl bavorským vévodou, falckrabětem rýnským, od r. 1314 římským králem a od r. 1328 také císařem Svaté říše římské. Pocházel z rodu Wittelsbachů a byl synem vévody Ludvíka II. Hornobavorského a jeho manželky Matildy, dcery...