Poslední italský král Umberto ll. vládl Itálii od 9. května 1946 ,a to pouze několik dní. Byl synem Viktora Emanuela lll. a černohorské princezny Heleny. Vystudoval vojenskou akademii v Turíně, jako generál se zúčastnil habešského tažení i 2....