Antonius Pius / Titus Aurelius Fulvus Boionius Antonius/, římský císař, se narodil v roce 86 v Lanuviu v Latiu. Jeho rodina pocházela z jižní Galie, ale přestěhovala se do Říma, kde jeho dědeček i otec dosáhli postavení konzula. Císařovou matkou...