zavřít

Boleslav Chrabrý

59 let, český kníže, polský kníže a král