Mojmír I.,první historicky známý moravský vládce z rodu Mojmírovců. Jeho datum narození není známo. Vývoj českého a slovenského území po rozpadu Sámovy říše neznáme. V druhé polovině 8. století teprve můžeme předpokládat kulturně-politický...