Selim byl největším vojevůdcem ze všech sultánů. Vládl v letech 1512 -1520. Selim se soustředil zejména na expanzi do Asie. Po vítězství nad Peršany zdvojnásobil velikost říše. V roce 1516 obsadil Sýrii a vpadl do Egypta. Během dvou měsíců...