Valentinianus III. / Flavius Placidius/, západořímský císař , se narodil v roce 419. Byl synem Constantina III. a Aelie Gally Placidie, která byla nevlastní sestrou Honora. Ten, protože neměl vlastní děti, určil v roce 421 Valentiniana svým...